bouwvergunning groningen

bouwvergunning groningen

Bouwvergunning Groningen, wanneer en hoe?

Voordat je gaat beginnen met (ver)bouwen of tekenen!

Voorheen moest je voordat je ging bouwen een bouwvergunning hebben.

Naast deze vergunning had je soms nog meer vergunningen nodig, zoals een milieu vergunning.

Sinds Oktober 2010 kennen we al deze vergunningen niet meer en zijn ze allemaal één geworden.

Dit noemen we nu een omgevingsvergunning.

Of jij ook zo’n bouwvergunning in Groningen nodig hebt hangt uiteraard af van wat er gebouwd of verbouwd gaat worden.

Met de vergunningscheck van de overheid kom je snel te weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt en zo ja, welke.

Ook de gemeente kan nog kosten in rekening brengen vooreen omgevingsvergunning.

Aangezien hier geen landelijke regel voor is kunnen deze kosten per gemeente schelen.

Voor iedere vorm van (ver)bouwen gelden voorschriften.

Dit is om de kwaliteit, milieu en volksgezondheid te waarborgen.

Let hierop want of je nu wel een omgevingsvergunning moet hebben of niet, aan deze normen moet je altijd voldoen.

Deze normen vind je terug in het nieuwe bouwbesluit 2012

Offerte haren bouwbedrijf